March Issue

Padayon ang kainit sa pangalagad!

Marso na usab – ikatulong buwan sa tuig, ug mipabati na sa pasiunang pagbuylo sa iyang kainit ang adlaw, timaan nga ting-init na gayud.
Gawas nga kining maong buwan nahisulod sa panahon kanus-a magtimaan ang Simbahan sa Panahon sa Kwaresma, nahiatol usab kini karon sa pag-abot sa gikaintapan nga “ El Niño Phenomenon”.
Igang kaayo ang panahon ug sakit ang init sa adlaw, apan . .taliwala ning naglagiting nga kainit, ang tanang nag-abag sa kalihokang pastoral sa parokya madasigon gihapon nga nag-atiman sa ilang mga buluhaton.
Ang Pastoral Council uban sa WESTY-Sc Ministries nagsugod na sa ilang pag-bisita Sona ug ang Formation Team nagpadayon sa gihapan sa Duaw-Sangyaw didto sa mga kapilya.
Ang mga sakop sa mga nagkalainlaing Lay Organizations and Movements ( LOM ) padayon nga naghimo sa mga buhat sa gugma pinaagi sa pakiglambigit sa mga kalihokan sa Parish Pastoral Council (PPC).
Ang tanang tulumanon alang sa Semana Santa gikan sa Miyerkoles sa Badlis paingon sa Pasko sa Pagkabanhaw gipangandaman na sa tanang tigdumala niini.
Sa gihapon, ang pipila ka mga gagmayng maampuong pundok sa managsilingan – MaKaLiPang groups ug Charismatic Communities, walay hunong sa panagtigum aron sa pag-ampo, pag-inambitay sa Pulong sa Dios, pag-alagaray, ug pakiglambigit sa ilang mga silingan – lahos ngadto sa dakong katilingban.
Ang mga Opisyales sa mga kapilya hugot nga nagtinabangay kanunay sa mga buluhaton pagpalambo sa ilang matag tagsa ka katilingban
Bisan pa man sa hulga sa kainit sa adlaw ug uban pang kakulian nga mahinagbo, magpadayon ang kainit sa paghigugmaay ug pag-alagaray dinhi sa Parokya sa Putli nga kasingksing ni Maria.
Malipayong mag-ugmad ang tanan sa walay pagsapayan sa kabug-at sa krus nga gipangpas-an, tungod kay naglantaw man sa himaya nga maangkon sa umaabot nga Pagkabanhaw.(AC)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: