PANAHUM

Ang Tawag sa Panahon Karon

Duha ka konsiderasyon ang kanunayng angay tamdan sa mga Pari ug sa Parish Pastoral Council sa paghimo ug mga kalihokan, kini mao ang pagpa-sentro gayud ni Kristo sa tanang gimbuhaton, ug ang pagpalambigit sa katawhan sa pagpanday sa mga Programa Pastoral.

Subay niini, nagpadayon karon ang mga tigdumala sa atong parokya paghigayon sa mga lihok pangalagad dinuyogan sa mga pag-ampo ug inubanan sa pagpanudlo ug paggiya sa katawhan nga magpuyo isip mga sumusunod ni Kristo.

Ang pagsulod ngadto sa politikanhong kinabuhi sa katawhan pinaagi sa gihimong “Candidates Values Formation” niadtong Domingo, Enero 7, 2010, ug ang nagpadayong “Voters Values Formation” sa Duaw Sangyaw didto sa mga kapilya, maoy usa ka paagi sa pagpalambigit sa tanan alang sa katilingbanong kaayohan.

Ang maong kalihokan dako kaayo ug ikatampo nga mapatigbabaw ang gugma, kaangayan, kalinaw ug kahiusa sa atong katilingban dinhi sa lungsod sa Minglanilla.

Gilauman nga hayag ang umaabot nga kaugmaon sa atong lungsod tungod sa gipakitang pagka-abli sa atong mga kandidato sa awhag sa Simbahan nga mosalikway sa mga di makiangayong paagi sa pamolitika ug pagdumala sa pangagamhanan.

Sa laing bahin, padayon nga giawhag didto sa Duaw-Sangyaw sa mga kapilya nga magtamod kitang mga yanong parokyano kanunay sa mga kristohanong hiyas diha sa pagpili ug mga pangulo sa lungsod.

Ang tawag sa panahon karon mao ang panagsandurot, pagtinabangay ug pagsalikway sa kahakog.”Ayaw padaug sa daotan, hinunoa dag-a ang dautan pinaagi sa “maayo”, matud ni san Pablo ( Roma 12:21).

Ug mahimo nato kini uban sa pag-angkon nga kitang tanan adunay kalambigitan sa mga nahitabong problema nga gisagubang karon sa tibuok katilingban.

Busa tabangan nato ang atong kaugalingon, magpakabana ug moabag kita sa Programa Pastoral sa atong parokya. Atong ibutang si Kristo sa tunga sa atong mga kalihokan ilabi na karong umaabot nga eleksyon.

Maghiusa kita sa pagbarog ug pagsaksi sa atong kristohanong pagtuo. Atong usbon ang dagway sa atong lungsod ug himuon nato kining timaan sa tibuok kalibotan sa usa ka Nabag-ong Katilingban.

Hinaut pa unta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: