Ang Kalikupan

May paglaum pang mopahiyom pagbalik ang kalibutan
NI Stepahanie Lascuña

“ADUNAY IGO ALANG SA PANGINAHANGLANON SA TAWO DINHI SA KALIBUTAN APAN DILI SA IYANG KAHAKOG”. Makita ug mabasa nato sa GENESIS 1 diha sa atong Bibliya ang pagmugna sa Diyos sa kalibutan. Dili nato malilong nga ang lima ka adlaw sa paghimo sa kalibutan naglangkob sa kinaiyahan. Apan tungod kay nakita sa Diyos nga kulang kaayo ang iyang binuhat, mao kadtong sa ika-unom ka adlaw giumol sa Diyos ang tawo nga maoy iyang piniyalan sa pagdumala sa iyang kamugnaan.

Sanglit Gitugyanan man ang mga tawo sa pag-amuma sa iyang kamugnaan, atong dakong responsibilidad ang hustong pag-atiman niini. Ato gayong tagaan ug dakong respeto ang iyang pagkabililhon tungod kay gasa man kini gikan sa atong langitnong Amahan. Apan tungod sa kahakog ug pagkamalabi-labihon sa tawo, ang katam-is sa pahiyom sa kalibutan kaniadto, karon kasubo na ang nagpatigbabaw. Nagtinga sa kalisod ug nagpaninggit sa kasakit ang kalibutan tungod sa iyang nahiaguman gikan sa kamot sa tawo. Ug tungod usab sa hinay-hinay natong pagkaulipon sa modernisasyong kausaban, gisupak nato ang kabubut-on sa Diyos.

Hangtod kanus-a kita mohunong sa pagpasipala sa atong kalikopan, hangtod ba nga daghan na unyang mag inosenting kinabuahi ang makalas nga maoy bugti sa atong bati nga binuhatan?

Apan ibutang nato sa atong alimpatakan nga dili pa ulahi ang tanan.Kung ang tagsa-tagsa kanato mahigmata sa kamatuoran nga kita piniyalan lang ug wala gayod kitay katungod sa paggusbat sa iyang kamugnaan, nan mopahiyom na pag-usab ang kalibutan. Ug dili kini magpihing- pihing sa pagpaambit sa iyang kabulahanan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: